Privacyreglement

Het Wapen van Beckum B.V. / Boenders Catering B.V. hechten veel waarde aan uw privacy en vinden het van groot belang dat de (persoons)gegevens, die door ons worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van (persoons)gegevens van betrokkenen.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van (persoons)gegevens binnen Het Wapen van Beckum B.V. en Boenders Catering B.V. Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via info@wapenvanbeckum.nl.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Het Wapen van Beckum B.V. en Boenders Catering B.V.

 

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt

Wij kunnen (persoons)gegevens* over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

* Met (persoons)gegevens bedoelen wij:
voornaam – achternaam – adresgegevens – telefoonnummer – e-mail adres
en bij bedrijven wordt als extra toegevoegd:
bedrijfsnaam – afleveradres – postadres – factuuradres – contactpersoon – kvk nummer – BTW nummer – website.

Bij een officiële huwelijksvoltrekking zullen wij ook uw geboortedatum en geboorteplaats vragen voor de registratie bij de Gemeente Hengelo.

Wij verwerken uw (persoons)gegevens* voor de volgende doeleinden:

 • Het behandelen van orders/leveringen, reserveringen, facturen en betalingen
 • Om contact te kunnen leggen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening optimaal uit te kunnen oefenen

 

Verzenden van onze nieuwsbrieven via mail en/of post:

 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking zoals een officiële trouwplechtigheid
 • Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen / te optimaliseren

 

De interne gebruikers die toegang hebben tot (een deel van) de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of indien dit wettelijk is toegestaan te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wapenvanbeckum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is verricht, vragen wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer onherkenbaar. Dit ter bescherming van de privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe lang blijven (persoons)gegevens bewaart

Uw (persoons)gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doeleinden te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de (persoons)gegevens.

Wij hebben technische maatregelen genomen om het door ons gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

 

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Website

De websites (www.wapenvanbeckum.nl, www.boenderscatering.nl en www.kerstbijboenders.nl) evenals het Facebook account (www.facebook.com/WapenvanBeckum/) en het Instagram account, (boenders_horeca) bevatten foto- en video materiaal uit eigen bron of stockfoto’s. De foto’s met personen zullen niet openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de betrokkene.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek kunnen wij gebruik maken van de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Facebook, Google Shopping
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Links naar websites van derden

Op de websites, www.wapenvanbeckum.nl en www.boenderscatering.nl zijn links naar websites van derden te vinden. Bezoekers worden na het aanklikken van deze links doorgeleid naar de website van de betreffende derde. Op het gebruik van deze websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GOOGLE ANALYTICS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google / Google Analytics voor meer informatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en hebben Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit is waarneembaar door ‘https’ en het hangslot-icoon in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde (persoons)gegevens, neem dan contact met op via info@wapenvanbeckum.nl.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer informatie, stel uw vraag dan via info@wapenvanbeckum.nl.

 

Bedrijfsgegevens:

Café Restaurant Het Wapen van Beckum B.V.

Beckumerkerkweg 20

7554 PV  Hengelo

Tel. 074-367 65 65

Website: www.wapenvanbeckum.nl

E-mail: info@wapenvanbeckum.nl

KVK nr. 06050281

Boenders Catering B.V.

Beckumerkerkweg 20

7554 PV  Hengelo

Tel. 074-367 61 16

Website: www.boenderscatering.nl

E-mail: info@boenderscatering.nl

KVK nr.  06050282